15 lutego 2024

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącego rozwoju językowego u dzieci neuroróżnorodnych!

Poszukujemy dzieci w wieku 5-7 lat z podejrzeniem lub diagnozą:

  • spektrum autyzmu
  • ADHD
  • rozwojowego zaburzenia mowy
  • oraz dzieci bez podejrzenia lub diagnozy żadnego z powyższych.


Badanie będzie składać się z 4 spotkań (w tym zadania behawioralne, badanie EEG oraz fMRI) w trzech corocznych seriach. Za każdą serię spotkań przewidujemy wynagrodzenie w wysokości 1000 zł oraz upominki dla dzieci. Spotkania będą odbywać się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.

 

Czynniki kwalifikujące do udziału w badaniu:

  • Brak wady słuchu, chorób neurologicznych/psychicznych i urazów mózgu
  • Brak opóźnienia w rozwoju psychicznym i fizycznym
  • Brak metalowych elementów w ciele (np. aparat ortodontyczny, pompa insuliny)
  • Jednojęzyczność (dziecko nie było długo za granicą, oboje rodzice są Polakami, na co dzień posługuje się językiem polskim)

 

Więcej informacji oraz link do ankiety wstępnej znajdują się na stronie projektu: https://sites.google.com/nenck.../maestro-strona/neurorozwoj

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: neurorozwoj@nencki.edu.pl

PRACOWNIA NEUROBIOLOGII PROCESÓW JĘZYKOWYCH 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polska Akademia Nauk

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska