Nasza mini galeria

 

ALUMNI

 

  • Maria Kossowska - MSc in Language Sciences (Language, Neuroscience and Communication), University College London

  • Marta Zbysińska - MA student, faculty of Psychology, Cognitive Sciences, University of Warsaw

  • Julia Kondratowicz - BA student, College of Interdisciplinary Individual Studies in Humanities and Social Sciences, Cognitive Sciences and Sociology, University of Warsaw

  • Natalia Robak - BA & MA student, College of Inter-faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, Psychology and Cognitive Science, University of Warsaw

  • Agnieszka Dynak - Research assistant; currently: post-doc at Multilingual Language Development and Assessment Lab (https://multilada.pl/en/team/), University of Warsaw.

  • Magdalena Łuniewska - Ph.D. Student; currently: post-doc at Multilingual Language Development and Assessment Lab (https://multilada.pl/en/team/), University of WarsawMaria Nowicka - - PhD Student; currently: Alumni

  • Joanna Beck -  PhD Student; currently: Postdoctoral Researcher at Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Warsaw

  • Katarzyna Chyl -  PhD Student; currently: Assistant Professor at Educational Research Institute

  • Gabriela Dzięgiel-Fivet -  PhD Student; currently: Data Analyst in National Information Processing Institut

27 grudnia 2023
ABOUT ME: Education: Full Professor, Nencki Institute of Experimental Biology, PAS (2021)  DSc Habil, Nencki Institute of Experimental Biology, PAS (2017)  PhD in Biology, Nencki Institute of Experimental Biology, PAS

nasz zespół

O Pracowni

 

Działalność badawcza naszego laboratorium skupia się na neurobiologicznych podstawach umiejętności językowych w typowym i nietypowym rozwoju. Szczególnie interesujemy się mechanizmami nabywania umiejętności czytania i pisania u dzieci w warunkach typowych i nietypowych. Nasze badania obejmują charakteryzację predyktorów zaburzeń rozwojowych, zwłaszcza trudności w uczeniu się związanymi z językiem, oraz testowanie różnych interwencji opartych na dowodach naukowych. Dodatkowo dążymy do odkrycia uniwersalnej organizacji mózgu dla mówionego i pisanego języka, niezależnie od ortografii (porównując ortografie różniące się przezroczystością fonemów i grafemów) czy modalności sensorycznej (porównując czytanie wzrokowe u osób widzących i czytanie dotykowe u osób niewidomych). Staramy się również zrozumieć długoterminowe konsekwencje późnego pojawienia się języka u dzieci zarówno na poziomie behawioralnym, jak i neuronalnym.

 

Kolejna linia badań odnosi się do kwestii związku między świadomością/samoświadomością a językiem. Celem naszych badań jest zbadanie, czy przetwarzanie werbalnej informacji (świadome i nieświadome, w porównaniu do informacji niewerbalnej) jest priorytetowe, gdy taka informacja ma znaczenie dla samego siebie.

PRACOWNIA NEUROBIOLOGII PROCESÓW JĘZYKOWYCH 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polska Akademia Nauk

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska