DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

UWAGA OSOBY BADANE POSZUKIWANE!

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącego rozwoju językowego u dzieci neuroróżnorodnych! Poszukujemy dzieci w wieku 5-7 lat z podejrzeniem lub diagnozą:-spektrum autyzmu-ADHD-rozwojowego zaburzenia mowy oraz dzieci bez podejrzenia lub diagnozy żadnego z powyższych. 

Więcej informacji oraz link do ankiety wstępnej znajdują się na stronie projektu: 

https://sites.google.com/nenck.../maestro-strona/neurorozwoj 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: neurorozwoj@nencki.edu.pl 

WIĘCEJ

W naszej pracowni badamy, jak działa mózg podczas różnych procesów językowych u ludzi o typowym, jak i nietypowym rozwoju. Skupiamy się na zrozumieniu, jak kształtuje się umiejętność czytania i pisania u dzieci, a także na tym, co może powodować trudności w rozwoju mózgu i jak skutecznie pomagać w leczeniu tych problemów. Dodatkowo, próbujemy zrozumieć, jak mózg radzi sobie z językiem, niezależnie od jego zapisu. W tym celu porównujemy systemy ortograficzne różniące się zasadami pisowni (np. polski i angielski). Porównujemy też czytanie wzrokowe u osób widzących do czytania dotykowego osób niewidomych. Badamy także, jak późny rozwój mowy wpływa na długofalowe zachowanie dzieci oraz jakie zmiany zachodzą w ich mózgach.

 

 

Dodatkowo, interesuje nas związek między tym, co zdajemy sobie sprawę, a tym, co dzieje się w naszym umyśle podczas przetwarzania słów. Chcemy zrozumieć, czy świadome i nieświadome przetwarzanie słów ma priorytet, zwłaszcza gdy chodzi o informacje o nas samych. To wszystko pomaga nam lepiej zrozumieć, jak pracuje nasz umysł i w jaki sposób możemy wspierać rozwój językowy różnych osób.

 

Pracownia Neurobiologii Procesów Językowych

 

 

EEG

 

Prowadzimy badania elektroencefalograficzne (EEG). Analizujemy funkcję mózgu na podstawie potencjałów zdarzeniowych (ERP) oraz falowej aktywności mózgu (FFT). Laboratorium jest wyposażone w eye-trackera (Tobii TX300), przeznaczonego do przeprowadzania specjalistycznych badań dotyczących nawyków czytelniczych zarówno wśród osób neuro-typowych, jak i neuroróżnorodnych czytelników.

 

 

BEHAWIORALNE

 

Nasza Pracownia składa się głównie z psychologów dlatego też w swoich badaniach wykorzystujemy testy behawioralne. Każdy test przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych badaczy w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Osoby badane wypełniają testy na komputerach lub pisemnie. Co ważne dostosowujemy warunki i testy do wieku naszych badanych, więc dzieci są u nas specjalnie zaopiekowane!

 
 

Najnowsze Wiadomości

poznaj nas

 

Nasze Metody

PRACOWNIA NEUROBIOLOGII PROCESÓW JĘZYKOWYCH 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polska Akademia Nauk

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska

 

 

MRI

 

Nasze badania przeprowadzane są również przy użyciu nieinwazyjnych metod neuroobrazowania - funkcjonalnego (fMRI) i strukturalnego (sMRI) rezonansu magnetycznego. Analizujemy funkcję mózgu na podstawie fluktuacji sygnału BOLD. Badania neuroanatomiczne przeprowadzane są przy użyciu morfometrii opartej na voxelach (VBM) i powierzchni (SBM), a także obrazowania tensorowego dyfuzji (DTI). W celu nieinwazyjnego badania stężenia neurotransmiterów stosujemy spektroskopię rezonansu magnetycznego MEGA-PRESS.