WIĘCEJ

OSOBY BADANE POSZUKIWANE!

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rozwoju językowego u dzieci neuroróżnorodnych!
Poszukujemy dzieci w wieku 5-7 lat z podejrzeniem lub diagnozą:
-spektrum autyzmu
-ADHD
-rozwojowego zaburzenia mowy
oraz dzieci bez podejrzenia lub diagnozy żadnego z powyższych.
 
Badanie będzie składać się z 4 spotkań (w tym zadania behawioralne, badanie EEG oraz fMRI) w trzech corocznych seriach. Za każdą serię spotkań przewidujemy wynagrodzenie w wysokości 1000 zł oraz upominki dla dzieci. Spotkania będą odbywać się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.
 
Czynniki kwalifikujące do udziału w badaniu:
-Brak wady słuchu, chorób neurologicznych/psychicznych i urazów mózgu
-Brak opóźnienia w rozwoju psychicznym i fizycznym
-Brak metalowych elementów w ciele (np. aparat ortodontyczny, pompa insuliny)
-Jednojęzyczność (dziecko nie było długo za granicą, oboje rodzice są Polakami, na co dzień posługuje się językiem polskim)
 
Więcej informacji oraz link do ankiety wstępnej znajdują się na stronie projektu: https://sites.google.com/nenck.../maestro-strona/neurorozwoj
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: neurorozwoj@nencki.edu.pl

 

 

 

15 lutego 2024
Poszukujemy dzieci w wieku 5-7 lat z podejrzeniem lub diagnozą: spektrum autyzmu ADHD rozwojowego zaburzenia mowy oraz dzieci bez podejrzenia lub diagnozy żadnego z powyższych. Badanie będzie składać się z
15 lutego 2024
The preferential processing of self-related information is thought to be driven by its high level of familiarity. However, some behavioral studies have shown that people may exhibit a preference for
15 lutego 2024
The self-face is processed differently than emotional faces. A question arises whether other highly familiar and subjectively significant non-self faces (e.g. partner’s face) are also differentiated from emotional faces. The

WIADOMOŚCI

PRACOWNIA NEUROBIOLOGII PROCESÓW JĘZYKOWYCH 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polska Akademia Nauk

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska