31 grudnia 2023

Karolina Zielińska, MA
Ph.D. Student
k.zielinska@nencki.edu.pl

ABOUT ME:

 

Od października 2023 jestem doktorantką w projekcie "Deficyt językowy w zaburzeniach neurorozwojowych u dzieci" prowadzonym przez  prof. dr hab. Katarzynę Jednoróg. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunkach psychologia (specjalizacja neuropsychologia kliniczna) i biologia (specjalizacji biologia komórki i organizmu z uprawnieniami pedagogicznymi.) 

 

SCIENTIFIC INTERESTS:

zaburzenia neurorozwojowe u dzieci - szczególnie ADHD i spektrum autyzmu, rozwój językowy, neuronauka i neurokognitywistyka 

 

 

PRACOWNIA NEUROBIOLOGII PROCESÓW JĘZYKOWYCH 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polska Akademia Nauk

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska