29 grudnia 2023

GRATULACJE DLA DR AGNIESZKI DĘBSKIEJ!

 Dr Agnieszka Dębska z Pracowni Neurobiologii Procesów Językowych Instytutu Nenckiego PAN otrzymała 𝘴𝘵𝘺𝘱𝘦𝘯𝘥𝘪𝘶𝘮 𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘌𝘥𝘶𝘬𝘢𝘤𝘫𝘪 𝘪 𝘕𝘢𝘶𝘬𝘪 dla wybitnych młodych naukowców

W tym roku stypendia zostały przyznane 230 naukowcom reprezentującym wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Dr Dębska została wyróżniona w dziedzinie nauk społecznych (psychologii).

Dr Dębska prowadzi badania nad reorganizacją mózgu związaną z nabywaniem umiejętności czytania i pisania, a także nad mechanizmami zaburzeń czytania i pisania u dzieci.

PRACOWNIA NEUROBIOLOGII PROCESÓW JĘZYKOWYCH 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polska Akademia Nauk

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska