17 stycznia 2024

Anna Żochowska MA
PHD STUDENT
A.ZOCHOWSKA@nencki.edu.pl

 

ONLINE:

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Anna-Zochowska-2189567229

 

FOUNDING:

 

PRACOWNIA NEUROBIOLOGII PROCESÓW JĘZYKOWYCH 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polska Akademia Nauk

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska